2011, ജൂലൈ 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

ശനിയിൽ കാലവർഷം!!!

credit: ESA

      ത്തിരി അതിശയോക്തി കൂട്ടി പറഞ്ഞതാ ട്ടോ. ന്നാലും ശനീല് മഴ ന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഒരത്ഭുതന്യല്ലെ! ന്നാ ശ്ശി ന്റെവകേം ആയിക്കോട്ടെ ന്നങ്ങട്ട് വെച്ചു. കൊഴപ്പല്യാലോ. ണ്ടെങ്കി ഒന്നങ്ങട്ട് ക്ഷമിക്യാ. അല്ലാതെന്താ ചെയ്യാ?

       അല്ലാ പ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നതെന്താ? ശനീലെ മഴേടെ കാര്യല്ലെ? അതന്നെ. ന്നാ ബാക്കീം കൂടി അങ്ങട്ട് കേട്ടോളൂ ട്ടോ. കൊറേ കൊല്ലം മുമ്പന്നെ, കൃത്യായി പറഞ്ഞാ 1997ല്, ശാസ്ത്രജ്നന്മാര് ശനീടെ അന്തരീക്ഷത്തില് ജലബാഷ്പൊക്കെ കണ്ടെത്തീട്ട്ണ്ട്. എന്നാ ഇതെവിട്ന്നാ വര്ണത്‌ന്ന് എങ്ങന്യാ ണ്ടാവണത് ന്നൊന്നും ഈ വിദ്വാന്മാർക്കൊട്ടു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിര്‌ന്നില്യ. പ്പഴാണത്രെ അതിന്റെ ഗുട്ടൻസ് പിടി കിട്ട്യേത്.
       
     ശനീടെ ഒരു ഉപഗ്രഹോണ്ട്. എൻസിലാഡസ് ന്നാ അതിന്റെ പേര്. ആളത്ര മോശക്കാരനൊന്ന്വല്ല. നമ്മട്യൊക്കെ അട്‌ക്കളേല് വെള്ളം അടച്ച് സൂക്ഷിക്ക്‌ണ പോല്യാ ആ വിദ്വാൻ വെള്ളം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കണതേ. പുറത്ത്‌ന്ന് നോക്യാ ഒന്നൂല്യ. വെറും മഞ്ഞ് മൂടിക്കെടക്കാന്നെ തോന്നൂ. ന്നാലോ ആ മഞ്ഞിന്റടീല് നെറച്ചും വെള്ളാത്രെ! ഇതെത്രേണ്ടാവും ന്ന ഒരു കണക്കും ആര്‌ടേം കയ്യില്‌ല്യ. ന്നാലും കുറേ  വെള്ളം മഞ്ഞുകട്ടകളടെ എടേക്കൂടെ പുറത്തേക്ക് തെറിപ്പിച്ച് വിടാറ്‌ണ്ട് വിദ്വാൻ. എത്രേന്നറിയോ? ഒരു സെക്കന്റില് ഏതാണ്ട് 250 കിലോ ഗ്രാം. ദക്ഷിണധ്രുവത്തില്‌ള്ള ചില വിടവ്‌കളിൽ കൂടിയാണ് ഈ ജലബാഷ്പ നിർഗ്ഗമനം നടക്ക്‌ണത്‌ന്നാ നമ്മടെ ആൾക്കാര് കണ്ടെത്തീട്ട്‌ള്ളത്. ഈ വിടവ്‌കളെ ടൈഗർ സ്ട്രിപ്പ് ന്നാ വിളിക്യാ. നമ്മടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെട്‌ത്ത ചിത്രങ്ങള് നോക്യാ കട്‌വേടെ മേല്‌ള്ള വരകളാന്നാ ഇത് തോന്ന്വാ.        

     ങ്ങനെ എൻസിലാഡസ്സീന്ന് വര്ന്ന ജലാണത്രെ ശനീടെ  അന്തരീക്ഷത്തില് കാണ്‌ണതേ. അപ്പൊ എൻസിലാഡസീന്നു പെയ്യ്‌ണ മഴയാണ് ശനീടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വെള്ളം ന്നങ്ങട്ട് പറയാം. ന്നാ ഈ വെള്ളം മുഴ്വനും ശനീലിക്യങ്ങട്ട് എത്ത്‌ണൊന്നൂല്യാ ട്ടോ. ഒരു മൂന്നോ നാലോ ശതമാനം മാത്രേ അങ്ങട്ട് എത്ത്‌ണൊള്ളത്രെ! ച്ചാൽ ഭൂമീല് പെയ്യ്‌ണ മഴേടെ 7,000,000,000,000 ൽ ഒര് ഭാഗം മാത്രം!!! എങ്ങനേണ്ട്?      

2011, ജൂലൈ 19, ചൊവ്വാഴ്ച

അറിവിന്റെ പ്രഭാതം

credit: NASA    നാസയുടെ ഡോൺ(Dawn) എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകം ആസ്റ്ററോയ്‌ഡ് ബെൽറ്റിലെ ഭീമനായ വെസ്റ്റക്കു ചുറ്റും കറങ്ങി തുടങ്ങി. തുടർന്ന് അവയുടെ ക്ലോസ് അപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കാനും. ഭൂമിയിലെ ദൂരദർശിനികളിലൂടെയും മറ്റു ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനികളിലൂടെയും ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതു വരെയും നമ്മുടെ കൈയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അവയാകട്ടെ ഇതിന്റെ ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ചു പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടത്ര ഉപയുക്തമാകാത്തവയും ആയിരുന്നു. ഇതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പരിഹാരമായിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ വെസ്റ്റയിലെ പർവ്വതങ്ങളെയും ഗർത്തങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്കു ലഭ്യമാക്കും. സൗരയൂഥത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ കരുത്തേകും.


     വെസ്റ്റയുടെ 16000കി.മീറ്റർ സമീപത്തു നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഡോൺ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാദ്യമായാണ് വെസ്റ്റയുടെ ഇത്രയും അടുത്തു നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. ആഗസ്റ്റു മുതൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തു തുടങ്ങും. ഈ  പഠനങ്ങളിലൂടെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ ആദ്യാധ്യായങ്ങളാണ് രചിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത്.


     530 കി.മീറ്ററാണ് ഇതിന്റെ വ്യാസം.ഭൂമിയിൽ നിന്നും 188 മില്യൺ കി.മീറ്ററുകൾക്കകലെയാണ് സ്ഥാനം. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന നിരവധി ഉൽക്കകളുടെ പ്രഭവസ്ഥാനവും വെസ്റ്റയാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.


    നാലു വർഷം മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച ഡോൺ 2.8 ബില്യൻ കി.മീറ്ററുകൾ താണ്ടി ജൂലൈ 15നാണ് ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. സെക്കന്റിൽ 6.7 കി.മീറ്റർ വേഗതയിലായിരുന്നു യാത്ര. ഇതു വരെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗത!!!


     ഡോൺ ഒരു വർഷം വെസ്റ്റയുടെ അടുത്ത് ചെലവഴിക്കും. പിന്നീട് അടുത്ത സ്വീകരണ കേന്ദ്രമായ സിറസ് എന്ന കുള്ളൻ ഗ്രഹത്തിനു സമീപത്തേക്കു നീങ്ങും. 2015 ഫെബ്രുവരി മുതൽ സിറസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്കയച്ചു തുടങ്ങും.
വെസ്റ്റയും മറ്റു പ്രധാന ആസ്റ്ററോയ്‌ഡുകളും 

2011, ജൂലൈ 14, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഇന്നാ പിടിച്ചോ പത്തു ഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി

credit: Oxford University


     ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ജ്യോതിശാസ്ത്രസംഘം പത്തു പുതിയ ഗ്രഹങ്ങളെ കൂടി സൗരയൂഥത്തിനു പുറത്ത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏതാനും ദശലക്ഷം വർഷം മാത്രം പ്രായമുള്ള നെപ്ട്യൂൺ സമാന ഗ്രഹങ്ങളും ഇതിൽ പെടും. നെപ്ട്യൂണിനെ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായ ഈ സമയത്തു തന്നെ നടത്തിയ ഈ കണ്ടെത്തൽ കൂടുതൽ കൗതുകം തരുന്നതാണ്.

     ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചത് CoRoT (Convection, Rotation and Transits) എന്ന ബഹിരാകാശദൂരദർശിനിയാണ്. ഫ്രഞ്ച് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ CNESനാണ് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം.ജൂൺ 14ന് മാർസെയിലിൽ വെച്ചു നടന്ന രണ്ടാം കോറോട്ട് സിമ്പോസിയത്തിൽ വെച്ചാണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയ വിവരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

     ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ പത്തു ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏഴെണ്ണം ചൂടൻ വ്യാഴം (hot jupiter) എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവയാണ്. മാത്രമല്ല ഇവ അസാധാരണമാം വിധം അടുത്തു കിടക്കുന്നവയും അതിദീർഘ ഭ്രമണപഥങ്ങളോടു കൂടിയവയും ആണ്. ഇവയിൽ ഒരെണ്ണം വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രത്തെയാണ് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. മറ്റൊരു ഗ്രഹം ശനിയെക്കാൾ അല്പം വലിപ്പം കുറഞ്ഞതാണ്. ഇതിന്റെ തന്നെ രണ്ടു സഹഗ്രഹങ്ങളാണ് നെപ്ട്യൂണിനോട് സമാനമായവ.

     ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോ. സൂസന്നെ ഐഗ്രൈൻ ആണ് ഈ പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.  കോറോട്ട് 18 എന്ന നക്ഷത്രത്തിന് ഏതാനും ദശലക്ഷം വർഷങ്ങളുടെ പ്രായം മാത്രമെ ഉള്ളു എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രഹരൂപീകരണത്തിന്റെ ആദ്യനാളുകളെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് സഹയിക്കും.

     മറ്റൊരു താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന നക്ഷത്രം കോറോട്ട് 24 ആണ്. നമ്മുടെ സൂര്യനെക്കാൾ ചെറുതാണ് എന്നതാണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 4400 പ്രകാശവർഷം അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിലെ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം ഭൂമിയെക്കാൾ മൂന്നു മടങ്ങു വലുതാണ്. മാതൃനക്ഷത്രത്തെ ഒരു തവണ ചുറ്റിവരാൻ 5.1 ദിവസം മാത്രമെ ആവശ്യമുള്ളു. രണ്ടാമത്തെതിനാകട്ടെ ഭൂമിയെക്കാൾ 4.8 മടങ്ങു വലിപ്പമുണ്ട്. ഇത് ഒരു വട്ടം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം 11.8 ദിവസങ്ങളാണ്. ഇവയാണ് രൂപം കൊണ്ട് നെപ്ട്യൂണിനു സമാനമായവ. പക്ഷെ താപനില വളരെ ഉയർന്നതാണ്. ഇവയുടെ ഘടന പൂർണ്ണമായും നെപ്ട്യൂണിനു സമാനമാണോ എന്ന കാര്യം അറിവായിട്ടില്ല.

     കോറോട്ട് 22b എന്ന നക്ഷത്രം വലിപ്പം കൊണ്ട് ശനിക്കു തുല്യനാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും 2000 പ്രകാശവർഷം അകലത്തിലാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം. പത്തു ദിവസമാണ് ഭ്രമണകാലയളവ്. നമ്മുടെ സൂര്യനെക്കാൾ അല്പം ചൂടു കൂടിയതാണ് ഇതിന്റെ നക്ഷത്രം.

     താഴെ പറയുന്നവയാണ് പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ പത്തു ഗ്രഹങ്ങൾ:
CoRoT-16b: വ്യാഴത്തിന്റെ വലിപ്പവും അതിന്റെ പകുതി മാത്രം പിണ്ഡവുമുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണിത്. 5.3 ദിവസമാണ് ഭ്രമണകാലയളവ്. സൂര്യനു സമാനമായ നക്ഷത്രത്തെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു. ആറു ബില്യൺ വർഷങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ പ്രായം. അപൂർവ്വമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന വളരെ നീണ്ട ഭ്രമണപഥമാണിതിന്.

CoRoT-17b: ഈ ഭീമൻ ഗ്രഹത്തിന് ഏകദേശം പത്തു ബില്യൻ വർഷങ്ങളുടെ പ്രായമുണ്ട്. അതായത് സൂര്യന്റെ രണ്ടു മടങ്ങ്. ഭ്രമണചക്രം പൂർത്തിയാവുന്നത് 3.7 ദിവസം കൊണ്ടാണ്. വ്യഴത്തിന്റെ 2.4 മടങ്ങ് പിണ്ഡവും രണ്ടു മടങ്ങ് സാന്ദ്രതയുമുണ്ട് ഇതിന്. വളരെ പ്രായം കൂടിയ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാമ്പിളാണിത്.

CoRoT-18b: വ്യാഴത്തിന്റെ രണ്ടു മടങ്ങ് സാന്ദ്രത കൂടിയ ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രായം 600 മില്യൺ വർഷങ്ങളാണ്. വ്യാഴത്തിന്റെ 1.4 മടങ്ങ് വലിപ്പവും 3.5 മടങ്ങ് പിണ്ഡവും ഇതിനുണ്ട്.

CoRoT-19b: വ്യാഴത്തിന്റെതിനു തുല്യമായ പിണ്ഡവും അതിന്റെ 1.5 മടങ്ങ് വലിപ്പവുമുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണിത്. സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹമായ ശനിയുടേതിനു തുല്യമാണ് ഇതിന്റെ സാന്ദ്രത.

CoRoT-20b: അതിദീർഘ ഭ്രമണപഥത്തോടു കൂടിയ ഒരു "ചൂടൻ വ്യാഴ"മാണിത്. ഇതിന്റെ സാന്ദ്രത ചൊവ്വയുടെതിന്റെ രണ്ടു മടങ്ങാണ്.

CoRoT-21b: ഒരു ഭീമൻ വാതകഗ്രഹം തന്നെയാണിതും. വ്യാഴത്തിന്റെ 1.3 മടങ്ങ് വലിപ്പവും 2.5 മടങ്ങ് പിണ്ഡവും ഇതിനുണ്ട്.

CoRoT-22b: ശനിയുടെ 0.74 മാത്രം വ്യാസമുള്ള ഒരു കൊച്ചു ഗ്രഹമാണ്  ഇത്. ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള സൗരേതരഗ്രഹങ്ങളെ അധികമൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

CoRoT-23b: 3.6 ദിവസം കൊണ്ട് ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു "ചൂടൻ വ്യാഴം".

CoRoT-23b,24c: നെപ്ട്യൂണിന്റെ വലിപ്പത്തിനു സമാനമായ രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങൾ. ആദ്യത്തെത് 5.1 ദിവസം കൊണ്ടും രണ്ടാമത്തെത് സ്11.8 ദിവസം കൊണ്ടും മാതൃനക്ഷത്രത്തെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു.
Get

Blogger Falling Objects