2012, ജനുവരി 29, ഞായറാഴ്‌ച

ചുവന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ ജാതകം മാറ്റിയെഴുതിയ എട്ടു വർഷങ്ങൾ


വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ചൊവ്വ ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് ഒരത്ഭുതഗ്രഹമായിരുന്നു. ചൊവ്വാമനുഷ്യനെ കുറിച്ചും പറക്കും തളികകളെ കുറിച്ചുമുള്ള ധാരാളമായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം നേരിട്ടു കണ്ട മനുഷ്യർ പോലുമുണ്ടായി. പത്രങ്ങളിൽ ഇടക്കിടെ വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഒരു പ്രധാനകാരണമായി വർത്തിച്ചത് ചൊവ്വയിൽ വെള്ളമൊഴുകുന്ന തോടുകളുണ്ടെന്ന സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അവിടെ കണ്ട ചാലുകളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു ഇത്. ഇതിനെ പൊലിപ്പിക്കാൻ പത്രങ്ങളും കല്പിതകഥാരചനക്കാരും ധാരാളമായുണ്ടായി. മനുഷ്യനെക്കാൾ ഉയർന്ന ജീവികളും വലിയതോതിലുള്ള കൃഷിയുമുണ്ടെന്നുവരെ ഇക്കൂട്ടർ പറഞ്ഞു പരത്തി. സാധാരണജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. കാരണം ചൊവ്വയെപറ്റി അപ്പോഴും കാര്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു. ഇതിനൊരന്ത്യം കുറിക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു 2004 ജനുവരി 24ന് ചൊവ്വയുടെ പ്രതലത്തിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന പേടകത്തിന്റെ ലാന്റിങ്. മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്കു ശേഷം ഇതിനു കൂട്ടായി സ്പിരിറ്റ് എന്ന പേടകവും ചുവന്ന ഗ്രഹത്തെ സ്പർശിച്ചു. തുടർന്നിങ്ങോട്ട് ചൊവ്വയെ കുറിച്ചുള്ള പുത്തനറിവുകൾ ഭൂമിയിലേക്കൊഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചൊവ്വയിൽ സഞ്ചരിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്ന റോവറുകളായിരുന്നു ഇവ രണ്ടും. കൃഷിയും കൃഷിക്കാരും അവിടെയെങ്ങും ഇല്ലായിരുന്നു.


ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ചൊവ്വയെ ഒരു വരണ്ട ഗ്രഹമായാണ് ശാസ്ത്രലോകം മുദ്രകുത്തിയിരുന്നത്. ഈ രണ്ടു വിശ്വാസങ്ങളെയും തകർക്കുന്നതിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, സ്പിരിറ്റ് ഇരട്ടകൾ പ്രധാന പങ്കാണ് വഹിച്ചത്.


പൂർവ്വകാലത്തിലെങ്ങാനും ചൊവ്വയിൽ ജലത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നോ എന്നന്വേഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, സ്പിരിറ്റ്  ദൗത്യം. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ പലവിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ ഈ ദൗത്യത്തിനു കഴിഞ്ഞു. ഇവ ചൊവ്വയെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞരിലുണ്ടായിരുന്ന ധാരണകൾ പലതും തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളായി മാറുകയായിരുന്നു പിന്നീട്. ഉദാഹരണത്തിന് സ്പിരിറ്റ് കണ്ടെത്തിയ ചില വിവരങ്ങൾ ചൊവ്വയിൽ പുരാതനകാലത്ത് ഹൈഡ്രോതെർമ്മൽ വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ തെളിവുകളായിരുന്നു. ജീവന്റെ നിലനില്പിനാവശ്യമായ പ്രാഥമിക ഘടകങ്ങളായ ജലവും ഊർജ്ജവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവു കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അടുത്തകാലത്ത് അവിടെ ചുടുനീരുറവകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനുള്ള തെളിവുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ദൗർഭാഗ്യവശാൽ 2009 മെയ് മാസത്തിൽ സ്പിരിറ്റിന്റെ ചക്രങ്ങൾ ചൊവ്വയിലെ മണലിൽ താഴ്ന്നു പോകുകയും അത് ഒരു വശം ചെരിഞ്ഞ് വീഴുകയും ചെയ്തു. ഇതു ശരിയാക്കുന്നതിലും സോളാർ പാനലുകൾ സൂര്യാഭിമുഖമാക്കുന്നതിലും അതിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. 2010 മാർച്ച് മാസത്തോടെ സ്പിരിറ്റുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഭൂമിക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2011 മെയ്‌മാസത്തിൽ സ്പിരിറ്റിന്റെ മരണവാർത്ത നാസ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

മൂന്നു വർഷം കൊണ്ട് 22 കി.മീറ്റർ യാത്രചെയ്ത്  2011 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എൻഡവർ ഗർത്തത്തിനു സമീപത്തെത്തി. ഇതിന്റെ അരികുകളിൽ തുളച്ചു പരിശോധിച്ചു. ചൊവ്വയിൽ ജലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല തെളിവുകൾ ഇവിടെ നിന്നാണത്രെ ലഭിച്ചത്.

ഡിസംബറിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പുതിയൊരു സ്ഥലം തുടർപഠനങ്ങൾക്കായി കണ്ടെത്തി. ഗ്രീലി ഹാവൻ എന്ന പ്രദേശത്ത് പുറത്തേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന ഒരു പാറയിൽ അതിന്റെ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു. നിശ്ചലമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ചൊവ്വയിലെ ഈ ശൈത്യകാലത്തും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതിന്റെ ജോലി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ്. അതിന്റെ സോളാർ പാനലുകൾ പൂർണ്ണമായി സൂര്യന്റെ നേരെ തിരിച്ചുവെച്ച് പരമാവധി ഊർജ്ജം സമാഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതു സാധിക്കുന്നത്.
മാർച്ച് മാസത്തോടെ ചൊവ്വയിലെ ശൈത്യകാലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വീണ്ടും ചലിച്ചുതുടങ്ങും. അതു കണ്ടെത്തിയ പുതിയ നിരീക്ഷണസ്ഥാനത്തേക്ക്. അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ ചൊവ്വയിലെത്തുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ അതു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന എൻഡവർ ഗർത്തത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്ത് മൂന്ന് കി.മീറ്റർ അകലെ കിടക്കുന്ന കേപ് ട്രിബുലേഷൻ എന്ന പ്രദേശത്തേക്കായിരിക്കും അതിന്റെ യാത്ര. ചൊവ്വയെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന പേടകങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് കളിമൺധാതുക്കൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നും ചൊവ്വയുടെ പൂർവ്വചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള മറ്റൊരിടത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച റോബോട്ട് നിയന്ത്രിത ഉപകരണം എന്ന ഖ്യാതി ഇപ്പോഴുള്ളത് സോവിയറ്റു യൂണിയന്റെ ലൂണൊഖോദ് 2നാണ്. ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലത്തിൽ 1973ൽ 37കി.മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാണ് ഈ റെക്കൊഡ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ ഓഡോമീറ്ററിൽ ഇതു വരെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 34.4കി.മീറ്റർ ആണ്. മൂന്നു കി.മീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിച്ചാൽ ലൂണോഖോദിന്റെ റെക്കോഡ് മറികടക്കും. പുതിയ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായ കേപ് ട്രിബുലേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അതു സംഭവിക്കും.

ചൊവ്വയിൽ പണ്ടെന്നെങ്കിലും ചെറിയ പച്ചത്തുരുത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിന്നേക്കാമെന്നും അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിക്കുമെന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷ ഒരുവിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞരിലുണ്ട്. ഏകകോശജീവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾക്കു വേണ്ടിയും ശാസ്ത്രലോകം കാത്തിരിക്കുന്നു. ജലമുണ്ടായിരുന്നതിന്റെയും ഊർജ്ജോല്പാദനം നടന്നിരുന്നതിന്റെയും തെളിവുകൾ ഇതിനുള്ള സാധ്യതയെ ഉറപ്പിക്കുന്നു.2012, ജനുവരി 26, വ്യാഴാഴ്‌ച

വെസ്റ്റയിൽ ജലശേഖരമുണ്ടെന്ന്

കടപ്പാട്: നാസ
ഛിഹ്നഗ്രഹങ്ങളിൽ വലിപ്പം കൊണ്ട് രണ്ടാമനായ വെസ്റ്റയുടെ അന്തർഭാഗത്ത് ധാരാളം ജലമുണ്ടാകുമെന്ന് പുതിയ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഘനീഭവിച്ച് മഞ്ഞുകട്ടകളായിട്ടായിരിക്കുമത്രെ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ധ്രുവപ്രാദേശങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ പ്രതലത്തിന്റെ അടിയിലായി ഘനീഭവിച്ച രൂപത്തിൽ ജലസാന്നിദ്ധ്യം ധാരാളമായുണ്ടാകുമെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഗൊദാർദ്ദ് സ്പെയ്സ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്ററിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ  തിമോത്തി സ്റ്റബ്ബ് പറഞ്ഞു.

530കി.മീറ്റർ മാത്രമാണ് വെസ്റ്റയുടെ വ്യാസം. ഇതിൽ സ്ഥിരമായി നിഴൽപ്രദേശത്തു കിടക്കുന്ന ഗർത്തങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. പ്രദക്ഷിണതലത്തോട് 27ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇതിന് ഭൂമിയിലുള്ളതുപോലുള്ള ഋതുഭേദങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനാൽ ഒരു വെസ്റ്റൻ വർഷത്തിനിടയിൽ(3.6 ഭൂവർഷം) ഇതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും സൂര്യനഭിമുഖമായി വരും. ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ മൈനസ് 129 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും മദ്ധ്യരേഖാപ്രദേശത്ത് മൈനസ് 123 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആണ് ഇതിന്റെ ശരാശരി താപനില.

താരതമ്യേന താപനില കുറവായ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും ജലസാന്നിദ്ധ്യം കൂടുതലായുള്ളത്. ഇതിന്റെ പുറംഭാഗം വളരെയധികം വരണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വെസ്റ്റയിൽ ജലം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ധാരണ ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വെസ്റ്റയുടെ വളരെ അടുത്ത് ചെന്ന് പഠനം നടത്തിയ ഡോണിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഇതിലെ ഗാമാ റേ ആന്റ് ന്യൂട്രോൺ ഡിറ്റക്റ്റർ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ വെസ്റ്റയിലെ ജലസാന്നിദ്ധ്യം അന്വേഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ളതു കൂടിയായിരുന്നു.

2012, ജനുവരി 16, തിങ്കളാഴ്‌ച

പ്ലാങ്ക് ദൗത്യം: ഒന്നാം ഘട്ടം അവസാനിച്ചു

കടപ്പാട്: ESA

പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങൾ തേടിയിറങ്ങിയ പ്ലാങ്ക് പേടകം അതിന്റെ പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിനു ശേഷം പിൻവാങ്ങാൻ തുടങ്ങി. പ്രപഞ്ചത്തിന്റ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചും ആദിപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി വിക്ഷേപിച്ച പേടകമാണ് പ്ലാങ്ക്.

പ്രപഞ്ചോത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഭൂതകാലത്തിലൊരിക്കൽ പ്രപഞ്ചത്തിലിന്നുള്ള ഊർജ്ജമെല്ലാം വളരെ ചെറിയ വ്യാപ്തത്തിലും താപോർജ്ജം വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലും ആയിരുന്നു. മഹാവിസ്ഫോടനത്തോടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വ്യാപ്തം വർദ്ധിച്ചുവരികയും അതിനനുസരിച്ച് താപോർജ്ജം കുറഞ്ഞുവരികയും ചെയ്തു. പ്ലാങ്ക് സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഊർജ്ജവികിരണത്തിന്റെ തരംഗദൈർഘ്യം താപമാനത്തിന് വിപരീതാനുപാതത്തിലായിരിക്കും.(അതായത് താപനില കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിവരും. തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുക എന്നത് അതിന്റെ ഊർജ്ജനിലയിൽ വരുന്ന കുറവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്). പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് താപമാനം കുറയുകയും തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുകയും ചെയ്യും.  പ്രപഞ്ചോത്ഭസമയത്തുണ്ടായ വർണ്ണരാജിയിലെ (ഇതിനെ പ്രാപഞ്ചിക പശ്ചാത്തല വികിരണം എന്നു പറയുന്നു.) ഊർജ്ജ തരംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് രൂപത്തിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവയെ കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്‌ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ (CMBR) എന്നു പറയുന്നു. ഇതിനെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചോത്ഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല രഹസ്യങ്ങളുടെയും ചുരുളഴിക്കാനാവും. ഇതിനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു പ്ലാങ്ക് ദൗത്യം.

ഇതിനുവേണ്ടി പ്ലാങ്ക് പേടകത്തിൽ രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. High Frequency Instrument (HFI)ഉം Low Frequency Instrument (LFI)ഉം. ഇതിലെ HFI ആണ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2009ൽ ഇത് വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തെ പൂർണ്ണമായി രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിശകലനം ചെയ്യുക എന്ന ദൗത്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഉദ്ദേശ്ശത്തെ മറികടന്ന് അഞ്ച് വിശകലനങ്ങൾ സാദ്ധ്യമാക്കിയ ശേഷമാണ് HFI അതിന്റെ 30മാസത്തെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചത്. LFI അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഈ വർഷം കൂടി തുടരും.

പശ്ചാത്തലവികിരണങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നതു മാത്രമായിരുന്നില്ല പ്ലാങ്ക് ദൗത്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ആദ്യകാല ഗാലക്സികളുടെയും താരവ്യൂഹങ്ങളുടെയും(star cluster) വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയിൽ പെട്ടിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് അതിവിദൂരതയിലുള്ള ഗാലക്സിക്കൂട്ടങ്ങളെയും വൻതാരവ്യൂഹങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള നിരവധി വിലയേറിയ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ പ്ലാങ്കിനായിട്ടുണ്ട്.

2012, 2013 വർഷങ്ങളിലായി പ്ലാങ്ക് വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശകലനം ചെയ്യാനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ചിത്രം ലഭ്യമാക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

2012, ജനുവരി 7, ശനിയാഴ്‌ച

ഇതാ ഭൂമിയിൽ വീണ്ടുമൊരമ്പിളിത്തുണ്ട്

കടപ്പാട്; Birger Rasmussen
     മാനത്തുനിന്നു ചിരിക്കുന്ന അമ്പിളിമാമന്റെ ഒരു തുണ്ടെങ്ങാൻ വീണുകിട്ടിയെങ്കിൽ, പളുങ്കുഗോട്ടികളോടൊപ്പം ചില്ലുഭരണിയിലിട്ടു സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാമായിരുന്നു! എന്റെ ബാല്യകൗതുകങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇതും. പിന്നീട് നമ്മുടെ മാമന്മാരിൽ ചിലർ ചന്ദ്രനിൽ പോയി അവിടത്തെ കല്ലും മണ്ണുമെല്ലാം വാരിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്ന അറിവിന്റെ വളർച്ചയിൽ വിചാരിച്ചപോലെ ഭംഗിയുള്ളവല്ല അവയെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അറിവിന്റെ കൗതുകങ്ങൾ അവയിൽ മറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇതോടൊപ്പം രൂപംകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ജലാശയത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന അമ്പിളിയെ കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കൗതുകം തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകൾ ഭൂമിയിൽ കണ്ടെത്തി എന്നറിയുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാ ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പുതിയ ഒരു വാർത്ത കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു.

     ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്ന ശിലാശകലങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ ധാതുക്കളായിരുന്നു armalcolite, pyroxferroite, tranquillityite എന്നിവ. ഇവയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണവും ചാന്ദ്രശിലകൾ ഭൂമിയിലെത്തി പത്തു വർഷം തികയുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ചന്ദ്രനിൽ അപ്പോളൊ 11 ചെന്നിറങ്ങിയ ട്രാൻഗുലിറ്റി ബേസിന്റെ സ്മരണക്കുവേണ്ടി ട്രാൻഗുലിറ്റൈറ്റ് എന്നു പേരു നൽകിയിരിക്കുന്ന ധാതു ഇതുവരെയും ഭൂമിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. ഇതാ ഇപ്പോൾ അതും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

     പടിഞ്ഞാറൻ ആസ്ത്രേലിയയിലെ ആറു വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ടാണ് വളരെ നേരിയ അളവിൽ tranquillityite കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പെർത്തിലുള്ള Curtin Universityലെ ബെർജർ റാസ്‌മൂസനും സംഘവുമാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. ലഭിച്ച സാമ്പിളുകൾ തലമുടിയിഴയോളം കനവും ഏതാനും മൈക്രോണുകൾ മാത്രം നീളവുമുള്ളവയാണ്.

     ഇരുമ്പ്, സിലിക്കൺ, ഓക്സിജൻ, ടൈറ്റാനിയം, സിർക്കോണിയം, യിട്രിയം എന്നീ മൂലകങ്ങളാണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ യിട്രിയം ഭൂമിയിൽ വളരെ വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകമാണ്.കടപ്പാട്: physorg.com
Get

Blogger Falling Objects