2011, ഡിസംബർ 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഡിസംബറിലെ ആകാശം


ഡിസംബർ മാസത്തിൽ രാത്രി 8.30ന് മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശദൃശ്യമാണിത്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Get

Blogger Falling Objects