2012, ഫെബ്രുവരി 2, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഫെബ്രുവരിയിലെ ആകാശംമദ്ധ്യകേരളത്തിൽ ഈ മാസം രാത്രി 8.30ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശദൃശ്യമാണിത്. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Get

Blogger Falling Objects