2012, ജൂൺ 6, ബുധനാഴ്‌ച

ജൂണിലെ ആകാശം


ജൂൺ മാസം രാത്രി എട്ടുമണിക്ക് മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ നിന്നു കാണുന്ന ആകാശക്കാഴ്ച

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Get

Blogger Falling Objects