2013, ജനുവരി 2, ബുധനാഴ്‌ച

ഈ മാസത്തെ ആകാശം


കടപ്പാട്: വിക്കിപ്പീഡിയ; ജ്യോതിശാസ്ത്രകവാടം
കേരളത്തിൽ ഈ മാസം പതിനഞ്ചി൹ രാത്രി 8.30ന് കാണുന്ന ആകാശദൃശ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Get

Blogger Falling Objects