സ്പിറ്റ്സർ നുള്ളിയെടുത്ത സൂര്യകാന്തി


credit : JPL

     വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്പൈറൽ ഗാലക്സിയാണ് സൺഫ്ലവർ ഗാലക്സി. സ്പിറ്റ്സർ സ്പേസ് ടെലസ്കോപ് അതിന്റെ ഇൻഫ്രാറെഡ് കാമറ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത ചിത്രമാണിത്. M 63 എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദൃശ്യപ്രകാശം ഉപയോഗിച്ചെടുത്ത ചിത്രങ്ങളെക്കാൾ വ്യക്തതയുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രം. ധൂളീപടലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നുഴഞ്ഞിറങ്ങാനുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങളുടെ ശേഷിയാണ് ഈ ചിത്രമെടുക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതു കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഓരോ കരങ്ങളും ഇത്രയും വ്യക്തതയോടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നക്ഷത്രസാന്ദ്രത കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണുന്നത്.

     M 51 എന്ന ഗാലക്സി ഗണത്തിലെ ഒരു ഗാലക്സിയാണ് സൺഫ്ലവർ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 37 പ്രകാശവർഷം അകലെ കിടക്കുന്ന ഇത് വിശ്വകദ്രു (Canis Venatici) എന്ന നക്ഷത്രഗണത്തിന്റെ ദിശയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ചാൾസ് മെസ്സിയറിന്റെ സുഹൃത്തായ പിയറി മഖെയിൻ എന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ 1779 ജൂൺ 4നാണ് ഈ ഗാലക്സിയെ കണ്ടെത്തുന്നത്. അന്നേ ദിവസം തന്നെ മെസ്സിയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറ്റലോഗിൽ അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ  ബഹിരാകാശവസ്തുവായി ഇതിനെ രേഖപ്പെടുത്തി. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ റോസ് പ്രഭു ഇതിന്റെ സ്പൈറൽ ഘടന കണ്ടെത്തി. ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ 14 സ്പൈറൽ ഗാലക്സികളിൽ ഒന്നാണിത്. 1971മെയ് മാസത്തിൽ സൺഫ്ലവർ ഗാലക്സിയിലൊരു സൂപ്പർനോവയെ കണ്ടെത്തി. 

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഇതുവരെ

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക