പോസ്റ്റുകള്‍

ഒക്‌ടോബർ, 2012 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

ക്യൂരിയോസിറ്റി ചൊവ്വയിലെ മണ്ണിന്റെ രുചിയറിയുന്നു

ഇമേജ്
            credit: NASA      ക്യൂരിയോസിറ്റി മാർസ് റോവർ ചൊവ്വയിലെ മണ്ണിന്റെ വിരലടയാളങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി . കെമിസ്ട്രി ആന്റ് മിനറോളജി ഇൻസ്ട്രമെന്റ് (CheMin) ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ചൊവ്വയിലെ മണ്ണിന് ഹവായിയിലെ അഗ്നിപർവ്വതശിലാപടലങ്ങളോട് സാമ്യമുള്ളതായി കണ്ടെത്തി .       എക്സ് - റെ ഡിഫ്രാക്‌ഷൻ അനലൈസിസ് മാർഗ്ഗം ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യമായി നടത്തിയ പഠനമാണ് ചൊവ്വയിലെ മണ്ണിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ നമുക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നത് . ഇത് ചൊവ്വയുടെ ഭൂതകാല പാരിസ്ഥിതികാവസ്ഥകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സഹായിക്കും . മണ്ണിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ധാതുക്കളെ കുറിച്ചു കിട്ടുന്ന അറിവുകളും അവ രൂപം കൊണ്ട പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചുകൂടി വിവരം നൽകുന്നതായിരിക്കും .      ചെമിനിൽ (CheMin) ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ്‌ - റെ വിശകലന സംവിധാനം ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞർ വലിയ ലബോറട്ടറി സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ചെയ്യുന്നതാണ് . ചൊവ്വയിൽ പക്ഷെ ഇത് ആദ്യമായാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് . മുമ്പുപയോഗിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സഹായിക്കും .      

ഒരു നക്ഷത്രം ഗ്രഹത്തെ തിന്നുന്നു

ഇമേജ്
ദൂരെ ദൂരെയൊരു നക്ഷത്രം അന്റെ ഗ്രഹത്തെ വിഴുങ്ങുന്നതായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി. BD+48 740 എന്ന ഒരു ചുവപ്പു ഭീമൻ നക്ഷത്രം അതിന്റെ ഒരു ഗ്രഹത്തെ വിഴുങ്ങുന്നതാണ് മക്ഡൊണാൾഡ് ഒബ്സർവേറ്ററിയിലെ ഹോബി-എബർലി ദൂരദർശിനിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടത്.      ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ അയുസ്സവസാനിക്കാറാകുമ്പോഴാണ് അത് ഒരു ചുവപ്പുഭീമനാകുന്നത്. തുടർച്ചയായ അണുസംയോജനം വഴി നക്ഷത്തിന്റെ അകത്തെ ഹൈഡ്രജൻ എരിഞ്ഞു തീരുകയും അവിടെ ഹീലിയം നിറയുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത് ഹീലിയം അണുസംയോജനത്തിനാവശ്യമായ താപനില നക്ഷത്രത്തിന്റെ കോറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഇതിന്റെ ഫലമയി ഊർജ്ജോൽപാദനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി വിരാമം സംഭവിക്കുകയും പുറത്തേക്കുള്ള വികിരണത്തള്ളൽ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷബലം മേൽക്കൈ നേടുന്നതിനാൽ നക്ഷത്രം ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി അകത്തെ മർദ്ദവും താപനിലയും കൂടുകയും അത് നൂറു കെൽവിനിലെത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീലിയം അണുകേന്ദ്രങ്ങൾ സംയോജിച്ച് കാർബൺ അണുകേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃയ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം തന്നെ പുറത്തുള്ള ഹൈഡ്രജൻ അണുകേന്ദ്രങ്ങളും സംയോജിച