പോസ്റ്റുകള്‍

ഫെബ്രുവരി, 2014 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

ആകാശവീഥിയിലെ ജീവരേണുക്കൾ

ഇമേജ്
കടപ്പാട്: മൈക്കൽ കലഹാൻ ഭൂ മിയിൽ ജീവനുണ്ടായതിനെ കുറിച്ച് എന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ട്. ബഹിരാകാശശാസ്ത്രജ്ഞർ ജീവൻ ബഹിരാകാശത്തു നിന്നു വന്നു എന്നും ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജീവൻ ഉത്ഭവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ ജീവൻ മറ്റെവിടെ നിന്നും വന്നതല്ല എന്നും വാദിക്കുന്നു. എങ്കിലും ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും ജീവരേണുക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇത് എന്തായാലും ജീവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഭൂമിയിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല എന്ന ആശയത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.      ഇപ്പോൾ ഇതാ പുതിയ കണ്ടെത്തലുമായി നാസയിലെ ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞർ രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ആസ്ട്രേലിയയിലെ മർച്ചിസൺ എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ലഭിച്ച ഒരു ഉൽക്കാശില പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ലഭിച്ചത്. 1969ൽ ഭൂമിയിൽ പതിച്ച ഈ ഉൽക്കാശിലയിൽ ഇതിനു മുമ്പും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പഠനം നടത്തിയിരുന്നു. 2012 മേയ് മാസത്തിൽ ഇതിൽ നിന്നും മീഥൈന്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അമിനൊ ആസിഡിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് അമിനോ ആസിഡ്. ബഹ

ഫെബ്രുവരിയിലെ ആകാശം

ഇമേജ്
ഈ മാസം 15ന് രാത്രി 8.30൹ മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശം പ്രധാനസംഭവങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി 12:- സൂര്യൻ കുംഭം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 14:- പൗർണ്ണമി ഫെബ്രുവരി 18:- ബുധൻ മീനം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 26:- ശുക്രൻ മകരം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ചരിത്രരേഖ 2003 ഫെബ്രുവരി 1:   നാസയുടെ ബഹിരാകാശപേടകമായ കൊളംബിയ തകർന്നു. 1989 ഫെബ്രുവരി 14: 24 ജി.പി.എസ്. ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി. 1959 ഫെബ്രുവരി 17: ആദ്യത്തെ കാലാവസ്ഥാനിരീക്ഷണോപഗ്രഹമായ വാൻഗ്വാർഡ്-2 വിക്ഷേപിച്ചു. 1930 ഫെബ്രുവരി 18: പ്ലൂട്ടൊയെ കണ്ടെത്തി. 1997 ഫെബ്രുവരി 23: മിറിൽ വൻതീപിടിത്തം. നിരീക്ഷണം ബുധൻ ഈ മാസം ആദ്യവാരത്തിൽ പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ സൂര്യാസ്തമയത്തോടടുപ്പിച്ച് കാണാം. 15൹ സൂര്യനോടു ചേർന്നു നിൽക്കും. ശുക്രൻ ഈ മാസം മുഴുവൻ പ്രഭാതത്തിൽ ശുക്രനെ കാണാം. 26വരെ ധനു രാശിയിലും അതിനു ശേഷം മകരം രാശിയിലും. ഇപ്പോൾ ശുക്രനെ വളരെ തിളക്കത്തിൽ കാണുന്ന സമയമാണ്. ഫെബ്രുവരി 15൹ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും തിളക്കത്തിൽ കാണുക--കാന്തിമാനം -4.5 ചന്ദ്രൻ 14നാണ് പൗർണ്ണമി. ഈ മാസം അമാവാസി ഇല്ല. 19൹ ചിത്തിര നക്ഷത്രത്തിനടുത്തും 2