പ്രകാശവേഗതയെ മറികടന്നു

സേണിലെ ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡർ


     അവസാനം അതും സംഭവിച്ചു. അസംഭവ്യമെന്നു കരുതിയിരുന്നതു തന്നെ. പ്രകാശവേഗതയെ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇപ്പോൾ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മൂന്നു ലക്ഷത്തോടടുത്ത വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ വെല്ലാൻ മറ്റൊന്നിനുമാവില്ല എന്നായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ധാരണ. ഈ ധാരണ തകർക്കുന്നതായിരുന്നു സേണിൽ നിന്ന് ഇന്നു പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ട്.


     സേണിലെ ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡറിന്റെ (LHC) ഭാഗമായ ഗ്രാന്റ് സെസ്സോ റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റിയിലെ ശാസ്ത്രജ്നരാണ് പ്രകാശാതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ന്യൂട്രിനോകളെ കണ്ടെത്തിയതായി അറിയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ 15,000 ന്യൂട്രിനോ ബീമുകളാണ് സേണിൽ നിന്ന് ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള തുരംഗത്തിലൂടെ ഇറ്റലിയിലെ ഗ്രാന്റ് സെസ്സോയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ഡിറ്റക്റ്ററുകളിലേക്ക് പായിച്ചു വിട്ടത്. പ്രകാശവേഗതയെക്കാൾ 60 നാനോസെക്കന്റ് കൂടുതൽ വേഗതയിലാണ് ഈ ന്യൂട്രിനോകൾ 730 കി.മീറ്റർ ദൂരം താണ്ടിയത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്ര ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ്. പക്ഷെ കണഭൌതികത്തിൽ ഇത് വളരെ വലിയ ചലനങ്ങളായിരിക്കും സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്.


     പ്രകാശത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ വേഗതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഭൌതികത്തിലെ സ്റ്റാന്റേർഡ് മോഡൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരുന്നത്. ഐൻസ്റ്റീന്റെ പ്രസിദ്ധ സമവാക്യമായ  C ഈ പ്രകാശപ്രവേഗമാണ്. ഇതിനെയാണ് പ്രാപഞ്ചിക സ്ഥിരാങ്കം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതെല്ലാം തിരുത്തിയെഴുതേണ്ടിവരുമോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് ശാസ്ത്രജ്നരിപ്പോൾ.


     തങ്ങൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ വക്താവും സേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ശാസ്ത്രജ്നനുമായ അന്റോണിയോ എറഡിറ്റാറ്റോ പറഞ്ഞത്. “ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിയായ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ഫലങ്ങളും അളവുകളും വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തിയതാണ്. ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരോട് വീണ്ടും ഇത് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.


     റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥങ്ങൾ ജീർണ്ണിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായും രൂപം കൊള്ളുന്ന സബ് ആറ്റോമിക കണങ്ങളാണ് ന്യൂട്രിനോകൾ . ഇവക്കു കടന്നു പോകുന്നതിന് യാതൊന്നും തടസ്സമാകുന്നില്ല. ഏതു പദാർത്ഥങ്ങളെയും യാതൊരു പ്രയാസവും കൂടാതെ തുളച്ചു കടന്നു പോകാൻ ഇവക്കാവും. ഇതു വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടി ആയിരക്കണക്കിന് ന്യൂട്രിനോകൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ 

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഇതുവരെ

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക